Mavrik® 240 EW

Piretroidni insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na oljni ogrščici, žitih in krompirju, na katerega še ni razvita rezistenca.
Mavrik® 240 EW

Mavrik 240 EW je novejši insekticid iz skupine piretroidov, s kontaktnim in želodčnim delovanjem. Deluje na grizoče in sesajoče škodljivce. Posušena škropilna brozga je odporna na izpiranje zaradi padavin. Njegovo delovanje je izrazito tudi pri nizkih temperaturah. Za razliko od drugih piretroidov, na njega še ni razvita rezistenca. Priporoča se uporaba v začetku pojava škodljivca in zakisanje vode za škropljenje.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
matični vinogradiameriški škržatek0,2 l/ha21 dni2na prostem
matičnjaki, trsnica, drevesnica, vzgajališče sadikameriški škržatek0,2 l/hakarenca ni potrebna2na prostem
navadna pšenica, , tritikalalistne uši, žitni strgači0,2 l/ha30 dni2na prostem
oljna ogrščicačrni kapusov kljunotaj, kapusova hržica, luskov kljunotaj, repičar, repični bolhač, repični kljunotaj, stebelni kapusov kljunotaj0,2 l/ha60 dni1na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdjaameriški škržatek0,2 L/ha2na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaameriški škržatek0,2 l/ha2na prostem
Embalaža50 mL, 200 mL, 1 L
Aktivna snovtau-fluvalinat
Formulacijakoncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)
Reakcija (pH)3,81 – 4,16, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi