Isonet® L plus

Metoda konfuzije grozdnih sukačev na vinski trti.
Isonet® L plus

Isonet L plus je metoda zbeganja, ki se uporablja na vinski trti v obliki dvojnih kapilar. Kapilare vsebujejo hlapljive feromone, ki se postopoma sproščajo v okolje in na ta način zbegajo samce grozdnih sukačev pri iskanju samice v času parjenja. Neoplojene samice odlagajo neplodna jajčeca, iz katerih se ne razvijejo gosenice, ki bi posledično povzročile črvivost grozdja.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjakrižasti grozdni sukač, pasasti grozdni sukačkarenca ni potrebna1na prostem
Embalaža1 kom
Aktivna snov(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat
(Z)-9-dodecen-1-il acetat
Formulacijahlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)
Imetnik registracijeCBC (Europe) S.r.l., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Povzroča draženje kože.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi