Gusto 3 - Polžomor®

Učinkovito in dolgotrajno zatiranje polžev, tudi v deževnem vremenu.
Gusto 3 - Polžomor®

Gusto 3 - Polžomor je vaba za polže. Vsebuje učinkovino metaldehid, ki deluje želodčno in kontaktno. Metaldehid uniči celice, ki proizvajajo sluz, zato na ta način polže paralizira in povzroči njihov pogin. Beljakovine v vabi polže zelo privlačijo. Zrnca so narejena po posebni, patentirani Desidro® tehnologiji in so zato obstojne v vlažnih vremenskih razmerah.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
brstični ohrovtlazarji, slinarji6 kg/ha3 dni2na prostem
cvetoče kapusnice, drevesnicalazarji, slinarji6 kg/ha2na prostem
jagoda, koruza, navadna sončnica, oljna ogrščica, sladka koruzalazarji, slinarji6 kg/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
krmna pesa, sladkorna pesalazarji, slinarji6 kg/ha90 dni2na prostem
navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, , tritikalalazarji, slinarji6 kg/ha60 dni2na prostem
navadni fižol, navadni grahlazarji, slinarji6 kg/ha28 dni2na prostem
paradižniklazarji, slinarji6 kg/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem in v zaščitenih prostorih
rezano cvetje, sadikelazarji, slinarji6 kg/hazagotovljena z načinom uporabe2na prostem
Embalaža1 kg, 20 kg
Aktivna snovmetaldehid
Formulacijazrnasta vaba (GB)
Reakcija (pH)10,5 – 11, konc. 1 % (vodna disperzija)
Imetnik registracijeKOLLANT S.r.L., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
PRI ZAUŽITJU:
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za plodnost.
Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi