AquaScope®

Sredstvo za optimiziranje (zakisanje) vode za pripravo škropilne brozge. Deluje tudi kot močilo, preprečuje penjenje in neskladje med sredstvi.
AquaScope®
€ 15,77

Aquascope se uporablja poleg vseh fitofarmacevtskih sredstev na vseh kulturah, v vseh razvojnih stadijih rastlin, kjer je potrebno izboljšati vodo oz. je potrebna korekcija pH vrednosti. Nevtralizira trdo vodo s popolno in nepovratno vezavo kationov, kot sta kalcij in magnezij, ki sta prisotna v trdi vodi.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vse kultureNedoločeno200-250 ml/100 LMesto uporabe ni določeno
Embalaža1 L
Formulacijadruge formulacije (XX)
Reakcija (pH)2-2,4
Imetnik registracijeDE SANGOSSE S.a.S., Francija
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaNositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Povzroča hude poškodbe oči.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi